Polecamy

Szkolenia, kursy, doradztwo

Aby poszerzyć wiedzę z zakresu szeroko pojętej technologii betonu, od kilku lat branża cementowa organizuje kursy i szkolenia. Dotychczas odbyły się:
 

- Kurs z zakresu technologii betonu
- Kurs: Betonowa kostka brukowa

- Nowa norma betonowa PN-EN 206-1

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych
- Kruszywa do betonu
- Cementowe pokrycia dachowe

 
Stowarzyszenie może przeprowadzić indywidualne kursy, szkolenia dla osób lub firm.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem:
 
Stowarzyszenie Producentów Cementu
Ul. Lubelska 29,
30-003 Kraków
e-mail: biuro(at)polskicement.pl
tel/fax: 12-423-33-55