Polecamy

Zużycie energii przez przemysł cementowy

W 2005 roku przemysłeksploatował 17 pieców do wypalania klinkieru metodą suchą i7 piece metody mokrej. Ze względów ekonomicznych oraz środowiskowych preferowana jest eksploatacja pieców metody suchej. Metoda mokra produkcji jest stosowana obecnie przy produkcji cementu białego i glinowego. Zdolność produkcyjna pieców znacznie wzrosła w rezultacie realizowanej od kilku lat i kontynuowanej nadal modernizacji i budowy nowych instalacji. Wynosi ona obecnie około 42 tys. ton klinkieru/dobę. Należy jednak pamiętać, że potencjalna zdolność produkcyjna przekracza aktualne zapotrzebowanie rynku, więc nie jest w pełni wykorzystywana.


Udział metody mokrej i suchej w produkcji klinkieru


Średnie zużycie energii w roku 2005 wyniosło około 3466 kJ/kg, podczas, gdy w roku 2004 wynosiło ono 3406 kJ/kg. Mniej energochłonny jest obecnie także proces mielenia cementu. Przemiał odbywa się młynach o dużej wydajności, pracujących w tak zwanym obiegu zamkniętym. W przemyśle pracują dwie supernowoczesne instalacje do mielenia cementu wyposażone w prasę rolkową. Jedna z nich była pierwszą tego typu instalacją uruchomioną w Europie Środkowej. Średnie jednostkowe zużycie energii elektrycznej naprodukcję cementu w branży wynosi około 101 kWh/tonę.


Udział ciepła z paliw alternatywnych w latach 1990-2010

Parametry energetyczne w latach 2006-2010