Polecamy

V Seminarium - Paliwa alternatywne w przemyśle cementowym

Miejsce: Kamień Śląski
Data: 1999-05-05


Europejskie uregulowania prawne dotyczące odpadów ważne dla przemysłu cementowego
Lars HJORTH - Dyrektor Techniczny - Europejskie Stowarzyszenie Cementowe CEMBUREAU

Ocena przyczyn niskiego wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych
mgr inż. Teresa Gulińska - Instytut Gospodarki Odpadami

Ocena technologii termicznej utylizacji odpadów w aspekcie ochrony środowiska
dr inż. Helena Przybyła - przewodnicząca Komisji Gospodarki Odpadami - ZG Polskiego Klubu Ekologicznego

Współspalanie odpadów w piecach cementowych a problem powstawania i emisji dioksyn
dr inż. Tadeusz Pająk,
Eur Ing - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Program "SUWO" dotyczący produkcji paliw alternatywnych w Wierzbicy
Jacques Coru - Prezes SUWO

Doświadczenia w utylizacji odpadów jako paliw alternatywnych w piecach cementowych w zakładach CBR - Belgia i ENCI - Holandia
dr Jan G. M. de Jong - Dyrektor Zarządzający ENCI Holandia

Zagospodarowanie odpadów komunalnych i niebezpiecznych w USA - na przykładzie gminy
mgr inż. Zbigniew Daniszewski - Radny Dzielnicy Kraków Zwierzyniec

Procedura uzyskiwania zezwoleń na stosowanie paliw alternatywnych w zakładach cementowych
dr inż. Janusz Mikuła - Sekretarz Generalny Polskiego Klubu Ekologicznego