Polecamy

VI SEMINARIUM - Paliwa Alternatywne w przemyśle cementowym - zrównoważony rozwój

Miejsce: Warszawa Data: 2004-05-05

1. Program seminarium
2. "Termiczna utylizacja odpadów w przemyśle cementowym - element systemu ochrony środowiska naturalnego w Polsce" Dr inż. Wojciech Jaworski Dyrektor Departamentu Instrumentów Ochrony Środowiska, Ministerstwo Środowiska
3. "Perspektywy spalania mączek i tłuszczów zwierzęcych" Dr Jerzy Dowgiałło Gł. Specjalista Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
4.

"Podstawowe uwarunkowania procesu współspalania odpadów w piecach cementowych" Dr inż. Tadeusz Pająk Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych Akademia Górniczo-Hutnicza

5.

"Alternative fuels: The Valorisation of wastes in the cement industry" Dr. Willem van Loo Dyrektor Techniczny Europejskiego Stowarzyszenia Cementu - "Cembureau" wersja językowa pliku: angielska (UK)

6.

"Alternative fuels: The Valorisation of wastes in the cement industry" Dr. Willem van Loo Dyrektor Techniczny Europejskiego Stowarzyszenia Cementu - "Cembureau" wersja językowa pliku:polska (PL)

7. "Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w przemyśle cementowym" Prof. dr hab. Lucjan Pawłowski Dr inż. Artur Pawłowski Instytut Inżynierii Środowiska Politechnika Lubelska
8. "Możliwości termicznej utylizacja odpadów w piecach cementowych i doświadczenia Górażdże Cement S.A." Mgr inż. Ernest Jelito Dyrektor Generalny Górażdże Cement SA
9. Doświadczenia zakładów cementowych w zakresie współspalania odpadów: - Lafarge Cement Polska SA - Cementownia Nowiny SA - KCW Warta SA Adam Czapla - Lafarge Cement Polska SA Aleksander Wąsik - Cementownia Nowiny SA Jan Leśniak - KCW Warta SA
10.

"Paliwa alternetywne w Cementowni NOWINY" mgr inż. Aleksander Wąsik Cementownia Nowiny Sp. z o.o.