Polecamy

VIII SEMINARIUM "Przemysł cementowy - partner w gospodarce odpadami"

Miejsce: Kielce
Data: 2008-11-13

1.

Przemysł cementowy w Polsce w roku 2008
Andrzej Balcerek - Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu

2.

Experiences in using alternative fuels in Europe and Germany
Dr Martin Schneider - Dyrektor Verein Deutscher Zementwerke (VDZ), Dusseldorf

3.

Rozwój rynku odpadów w Polsce
Małgorzata Szymborska - Departament Gospodarki Odpadami - MŚ

4.

Rynek biomasy w Polsce - odpady komunalne
Zbigniew Grabowski - Politechnika Krakowska

5.

Gospodarka odpadami na poziomie lokalnym - Chełm
Tomasz Pomiankiewicz - Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami - Chełm

6.

Współpraca z administracją rządową i samorządową
Józef Mokrzycki - Mo-Bruk, Ożarów

7.

Jak zdobyć paliwo alternatywne? Niewygodna prawda
Ksenia Czachor - Atmoterm SA

8.

Paliwa alternatywne dla cementowni
Marcin Krzak - Lafarge Cement

9.

Bezpieczeństwo ekologiczna współspalania odpadów w piecach cementowych
Paweł Zajd - Górażdże Cement SA