Polecamy

Struktura Organizacyjna

Honorowy Przewodniczący:
Wiesław Kurdowski - Cement Wapno Beton

ZARZĄD

Przewodniczący Krzysztof Kieres - Dyckerhoff Polska
Wice-Przewodniczący Dariusz Gawlak - Warta SA
Członkowie

Andrzej Reclik - Górażdże Cement

Włodzimierz Chołuj - CEMEX Polska
Xavier Guesnu - Lafarge Cement SA
Janusz Miłuch - Cement Ożarów SA

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Andrzej Paliło - Lafarge Cement SA
Członkowie Beata Ostrowska - Cementownia Odra
Marek Surowiec -Cement Ożarów SA

ZESPOŁY ROBOCZE

Technika i Prawo Dariusz Konieczny - Szef Zespołu
Statystyka i Analizy Piotr Kijowski - Szef Zespołu
Marketing i Wydawnictwa Zbigniew Pilch - Szef Zespołu

GRUPY ROBOCZE

GR A Zmiany klimatyczne i CO2
Grzegorz Krechowiecki - Biuro SPC
GR B

Energia i surowce
Dariusz Konieczny - Biuro SPC

Bożena Środa - Biuro SPC

GR C Zdrowie i bezpieczeństwo
Grzegorz Krechowiecki - Biuro SPC
GR D Rynek i produkty
Zbigniew Pilch - Biuro SPC

BIURO STOWARZYSZENIA

Koordynuje działalność organizacyjną Stowarzyszenia.

Dyrektor Biura Prof. dr hab. inż. Jan Deja
Siedziba

30-003 Kraków, ul. Lubelska 29
tel.: (+48-12) 423 33 55
fax: (+48-12) 423 33 45
e-mail: biuro(at)polskicement.pl

Kontakty i numery wewnętrzne