Polecamy

Seminarium: DROGI BETONOWE – dokonania i wyzwania

Seminarium na temat betonowych nawierzchni drogowych
organizowane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu
pod patronatem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.


Miejsce: Centrum Kongresowe Targi Kielce - Targi Autostrada Polska 2015
Termin: 14 maja 2015 roku, godz. 11.00 – 15.00


Program seminarium:

1. Program budowy dróg w latach 2014-2020
2. Aspekty ekonomiczne budowy dróg w technologii betonowej
3. Nowy katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych
4. Hałaśliwość betonowych nawierzchni drogowych
5. Doświadczenia wykonawców w budowie betonowych nawierzchni drogowych
6. Jakość surowców a trwałość nawierzchni betonowych
7. Kierunki rozwoju cichych nawierzchni betonowych
8. Dlaczego beton - podsumowanie

Wpolskim środowisku drogowym, wmediach, wtrakcie konferencji tematycznych toczy się ożywiona dyskusja dotycząca rozwiązań technologicznych wkolejnej fazie budowy sieci dróg szybkiego ruchu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych iAutostrad, po przeprowadzeniu pogłębionej irzetelnej analizy możliwych rozwiązań wskazała, że wpełni uzasadnione jest wybudowanie około 850 km nowych dróg ekspresowych wtechnologii betonu cementowego.
Takie rozwiązania od kilkudziesięciu lat świetnie sprawdzają się choćby wnaszym najbliższym europejskim otoczeniu – Niemcy, Austria, Republika Czeska, to bardzo dobre przykłady.
Od prawie 20 lat betonowe nawierzchnie obecne są również wpolskiej sieci drogowej. Prawie 600 km autostrad idróg ekspresowych, które zostały zbudowane wPolsce wostatnich kilkunastu latach to jednoznaczny dowód na to, że potrafimy budować nie tylko wtechnologii asfaltowej.
Prowadzone analizy jednoznacznie wskazują, że nawierzchnie betonowe zapewniają niższy łączny koszt budowy ipóźniejszej ekspIoatacji dróg szybkiego ruchu (tzw. whole life costs). Ten efekt jest szczególnie widoczny wprzypadku dróg znatężeniem ruchu przekraczającym 20 tys. pojazdów na dobę.

Serdecznie zapraszamy na Seminarium pt. „Drogi Betonowe – dokonania iwyzwania”, podczas którego będziemy mieli możliwość poznać argumenty za wyborem nawierzchni betonowych, podzielić się własnymi doświadczeniami zwykonawstwa oraz poznać kierunki rozwoju betonowych nawierzchni drogowych.
Według GDDKiA prognoza na 2036 rok pokazuje, że obciążenie ruchem ciężkim na odcinkach dróg wytypowanych do zabudowy wtechnologii betonowej będzie wniektórych miejscach przekraczało 10 tys. pojazdów na dobę.
Trzeba wyraźnie powiedzieć – mamy dzisiaj wPolsce pełne ipotwierdzone możliwości wybudowania 850 km dróg szybkiego ruchu wtechnologii betonu cementowego.
Rekomendacje GDDKiA to absolutnie uzasadniony krok prowadzący wkierunku równowagi technologicznej i dywersyfikacji rozwiązań wpolskim drogownictwie.

MATERIAŁY DO POBRANIA: