Polecamy

Seminarium - BUDUJMY DROGI BETONOWE - TO SIĘ OPŁACA - 1 czerwca 2016 Kielce

Stowarzyszenie Producentów Cementu było organizatorem, seminarium pt.: BUDUJMY DROGI BETONOWE – TO SIĘ OPŁACA.

Seminarium odbyło się w Centrum Kongresowym Targów Kielce, w dniu 1 czerwca 2016

Podczas seminarium zostały przedstawione argumenty przemawiające za wyborem nawierzchni betonowych, dzieliliśmy się doświadczeniami krajowymi i europejskimi z wykonawstwa dróg betonowych. Uczestnicy Seminarium mieli możliwość zapoznania się z obiektywnym, wykonanym przez niezależny zespół ekspertów, raportem przygotowanym przez zespół pod kierownictwem prof. Antoniego Szydło na temat badań i analiz kosztów budowy i utrzymania nawierzchni betonowych i asfaltowych.

Z opracowania wynika, że już na etapie budowy kilometr drogi ekspresowej z nawierzchnią betonową (w zależności od kategorii ruchu) jest od 28,8% do 33% tańszy od podobnej drogi z nawierzchnią asfaltową.

Po 30 latach eksploatacji droga ekspresowa betonowa jest o 54,5 do 57% tańsza (w zależności od kategorii ruchu) w stosunku do nawierzchni asfaltowej.

Uczestnicy mieli także możliwość zapoznania się z europejskimi i polskimi doświadczeniami w budowie lokalnych dróg z nawierzchnią z betonu cementowego.

Poniżej dostępne są prezentacje, które zostały przedstawione w trakcie seminarium.

Program seminarium:

1. Otwarcie seminarium – Andrzej Ptak, Stowarzyszenie Producentów Cementu

2. Przemyślane budowanie – beton na polskich drogach – prof. Jan Deja, Stowarzyszenie Producentów Cementu

3. Europejskie doświadczenia w budowie betonowych nawierzchni drogowych – Andre Jasienski, EUPAVE

4. Badania i analizy kosztów budowy i utrzymania nawierzchni betonowych i asfaltowych – prof. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska

5. Koszty cyklu życia – kryteria oceny. Zmiany w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych – Marta Kittel, Kancelaria Traple Konarski Podrecki

6. Historia dróg betonowych w Polsce – Wiesław Dąbrowski, OAT

7. Doświadczenia samorządowe w budowie i utrzymaniu nawierzchni betonowych – Tadeusz Kauch, Gmina Ujazd

8. Doświadczenia polskich wykonawców nawierzchni betonowych dróg szybkiego ruchu i dróg lokalnych:

Piotr Smolarczyk , BUDPOL,

Józef Mokrzycki, Mo-BRUK

9. Beton wałowany doświadczenia krajowe:

Andrzej Wójtowicz, Michał Hebdaś, CEMEX Polska

Sylwester Gruszczyński, LAFARGE Polska

10. Podsumowanie – prof. Jan Deja, Stowarzyszenie Producentów Cementu