Polecamy

Perspektywy rozwoju sektora budowlanego w latach 2016-2017 - nowe badanie koniunktury

Perspektywy rozwoju sektora budowlanego w latach 2016-2017 – nowe badanie koniunktury

Konferencja odbędzie się dnia 22 czerwca 2016 roku w Warszawskim Domu Technika NOT ul. Tadeusza Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, sala B, III piętro.

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu, rozpoczyna w lipcu br. nowe badanie sytuacji gospodarczej w sektorze budowlanym. Badanie będzie miało na celu diagnozę bieżącej sytuacji w budownictwie i na rynku cementu oraz prognozę zmian koniunktury w krótkim i średnim okresie.

Chcielibyśmy aby nasze badanie pozwalało lepiej diagnozować i przewidywać sytuację w sektorze budowlanym, a informacje pozyskane w jego trakcie przyczyniały się do skuteczniejszego planowania rozwoju działających w nim firm.

W związku z tym, mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję, którą organizujemy w Warszawie dnia 22 czerwca 2016 roku, w trakcie której przedstawione zostaną podstawowe założenia i cele naszego badania. Będzie to również okazja do zapoznania się z ankietą, a także zgłoszenia uwag i pomysłów, które mogłyby zostać wykorzystane przy realizacji tego przedsięwzięcia.

Ponadto, w czasie konferencji zaprezentowane zostaną najnowsze prognozy Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, odnoszące się do rozwoju sytuacji gospodarczej w Polsce, a także prognozy rozwoju sektora budowlanego. Ważnym zagadnieniem przedstawionym w trakcie konferencji będą informacje na temat nowych zapisów dotyczących przetargów publicznych.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj:

Udział w konferencji jest bezpłatny

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 15 czerwca pod nr telefonu (22) 544 20 14

lub pocztą elektroniczną na adres: renata.wronska@ibngr.pl

Rejestracji można dokonywać również poprzez poniższy formularz:

Formularz zgłoszenia uczestnictwa.

Pola oznaczone * są obowiązkowe

W związku z dokonaniem zgłoszenia związanego z udziałem w imprezie organizowanej SPC wyrażam zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie na potrzeby SPC moich danych osobowych umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883 oraz wyrażam zgodę na wykorzystywanie tych danych w celu informowania mnie o wystawach, konferencjach, kongresach i innych organizowanych przez SPC wydarzeniach oraz w celach związanych z organizacją oraz przeprowadzeniem tych imprez. Zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i zgłoszenia żądania ich usunięcia.
Wyślij zgłoszenie