Polecamy

O nas

Stowarzyszenie Producentów Cementu(jako Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna)powstało w roku 1990 w Krakowie. Zrzesza kadrę kierowniczą przedsiębiorstw przemysłu cementowego oraz jako osoby prawne, przedsiębiorstwa branży cementowej.
Stowarzyszenie reprezentuje interesy przemysłu cementowego w zakresie tematyki wspólnej dla wszystkich członków na arenie krajowej i międzynarodowej, zarówno wobec władz państwowych i samorządowych, jak i krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i organizacji oraz środowisk naukowych.

Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele: promocję wyrobów, poprawę efektywności pracy przemysłu cementowego poprzez propagowanie nowoczesnych technik i technologii, w tym nowoczesnych rozwiązań dotyczących ochrony środowiska,zbieranie informacji statystycznych, publikacje. Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Cementowego - Cembureau.

W 1996 roku Stowarzyszenie rozpoczęło kampanię promocyjną pod hasłem "Polski Cement" - program inicjowania i wspierania działań, których celem jest promowanie dobrych i funkcjonalnych rozwiązań w budownictwie z zastosowaniem technologii betonowych. Organizuje kursy, szkolenia, seminaria, konferencje, DNI BETONU, publikuje specjalistyczne materiały informacyjne oraz prowadzi bieżące doradztwo technologiczne.