Polecamy

NOWA NORMA BETONOWA PN-EN 206-1

Termin rozpoczęcia - do uzgodnienia

Koszty uczestnictwa - do uzgodnienia

Szkolenie adresowane jest do:
- Projektantów, architektów, inspektorów nadzoru budowlanego, pracowników laboratoriów materiałów budowlanych, technologów, dyrektorów i kierowników kontraktów, wykonawców, doradców technicznych, kierowników wytwórni, handlowców
- Producentów: betonu towarowego, kostki brukowej, prefabrykatów betonowych, chemii budowlanej, materiałów budowlanych
- Firm budowlanych, wykonawczych, remontowych, projektowych

TEMATYKA SZKOLENIA:

- Porównanie normy PN-B-06250 z normą PN-EN 206-1.
- Definicje i określenia w nowej normie.
- Cementy i dodatki do betonu.
- Trwałość betonu w ujęciu normy PN-EN 206-1.
- Kontrola zgodności.
- Badania mieszanki i stwardniałego betonu.
- Zmiany normalizacyjne w zakresie kruszyw.
- Domieszki do zapraw i betonów.
- Projektowanie betonu w świetle normy PN-EN 206-1.
- Beton towarowy a norma PN-EN 206-1.
- Beton dla budownictwa drogowo-mostowego. Wymagania zawarte w PN-EN 206-1.
- Obowiązujące akty prawne.

Zgłoszenia

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt lub zgłoszenie chęci uczestniczenia w kursie.

Stowarzyszenie Producentów Cementu
Ul. Lubelska 29, 30-003 Kraków
e-mail: danuta.korzeniowska(at)polskicement.pl

Tel./fax:012-423-33-55