Polecamy

Kwartalnik BTA

Zapraszamy na nową stronę kwartalnika

www.bta-czasopismo.pl


Kwartalnik "Budownictwo, Technologie, Architektura" istnieje od 1998 roku. Do połowy 2002 roku nosił tytuł „Polski Cement”. Wydawcą czasopisma jest Stowarzyszenie Producentów Cementu.

BTA przekazuje informacje i wiedzę na temat najnowszych technologii produkcji i zastosowania materiałów budowlanych (głównie cementu i betonu). W każdym numerze czasopisma znajdują się artykuły prezentujące architekturę betonową i drogi betonowe. Ponadto kwartalnik wiele uwagi poświęca tematom ogólnobudowlanym (analizy, komentarze, wywiady i relacje z imprez, spotkań, seminariów czy konferencji – najlepszym przykładem są materiały z konferencji Dni Betonu).


Tematem wiodącym w każdym numerzeczasopisma jest beton.