Polecamy

Książki, materiały konferencyjne, broszury

1. Chemia cementu, Wiesław Kurdowski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1991.

2. Cementy powszechnego użytku, Stanisław Peukert, Wyd. Polski Cement, Kraków 2000.

3. Chemia materiałów budowlanych, Wiesław Kurdowski, Skrypt AGH, Kraków 2000.

4. World Cement Directory. Wyd. European Cement Association - Cembureau, Wydanie 9. -1991, 10.-1996, 11. -2002, Bruksela.

5. The cement plant operations handbook - for dry process plants. Wydanie trzecie, Wyd. International Cement Review, 2001.

6. Kronika przemysłu cementowego, Roman Flaczyk, Tom I-III, Wyd. Polski Cement, Kraków.

7. The Global Cement Report, Wyd. International Cement Review, Wydanie I, III, IV, Wlk. Brytania.

8. Lime and limestone - chemistry and technology, production and uses, J.A.H. Oates, wyd. Wiley-VCH, Weinheim 1998.

9. Technologia Materiałów Wiążących, W.N. Jung, J.M. Butt, w.F. Żurawlew, S.D. Okorokow, Wyd. Budownictwo i Architektura, Warszawa 1957.

10. Technologia Cementu, Irena Ahrends, Walery Cieśliński, Wyd. Budownictwo i Architektura, Warszawa 1956.

11. Na jubileusz 50-lecia Biprocemwap, Leszek Zachuta, Wyd. Biprocemwap, Kraków 1999.

12. Cement - naturalnie dla środowiska, Wyd. Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna, Kraków 2002.

13. Concrete through the ages, Wyd. British Cement Association, 1999.

14. Highlights in the history of concrete, Christopher C. Stanley, Wyd. Cement and Concrete Association, Wlk. Brytania 1979.

15. Concrete in the environment, Wyd. British Cement Association 1993.

16. Alternative fuels in cement manufacture. Technical and environmental review, Wyd. European Cement Association - Cembureau, Bruksela 1997.

17. Environmental benefits of using alternative fuels in cement production. A life-cycle approach, Wyd. European Cement Association - Cembureau, Bruksela 1999.

18. Termiczna utylizacja odpadów - wdrażać czy nie ?, Tadeusz Piecuch, Komisja Ekosfery PAN, Szczecin 1999.

19. Materiały Sympozjum Jubileuszu prof. Kurdowskiego "Science of cement and concrete", Kraków 2001.

20. An analysis of selected trace metals in cement and kiln dust, Wyd. Portland Cement Association, USA 1992.

21. All fired up. Burning hazardous waste in cement kilns, Wyd. Environmental Toxicology International, The Combustion Research Institute, Waszyngton 1992.

22. Wapno - dar natury, Wyd. Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna, Kraków 2002.
23. Chemistry for the protection of the environment, Vol. 51, Plenum Press, Nowy Jork 1996.

24. Materiały Międzyn. Konferencji 'Waste to Energy", Wyd. Global Business Network, Bruksela 2000.

25. Environment and Confusion. Searching for a Balanced View, Manfred Gerstenfeld, Wyd. The Jerusalem Institute for Israel Studies, Israel 2002.

26. Rocznik Ochrona Środowiska, Tom 4, Wyd. Środkowopomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, Koszalin 2002.

27. Materiały Międzyn. Konferencji Cemtech, Budapeszt 1992.

28. Evaluation of the origin, emissions and control of organic and metal compounds from cement kilns cofired with hazardous wastes. A report of Scientific Advisory Board on cement kiln recycling process technology, Wyd. Scientific Advisory Board, USA 1993.

29. Lime for a clean environment, Wyd. European Lime Association, Niemcy.

30. Lime and dolomite products for the treatment of drinking water, waste water and sewage sludge, Wyd. European Lime Association, Niemcy.

31. Materiały Konferencji "Ekologiczno-energetyczne kierunki rozwoju przemysłu materiałów budowlanych", Wyd. Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych-Opole i Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna, Lądek Zdrój 2001.

32. Materiały Międzyn. Seminarium "Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe", IBDiM, Kielce 1995-2001.

33. Ogólnopolski Katalog Kruszyw, IBDiM Filia Wrocław, wyd. I i II.

34. Utylizacja odpadów niebezpiecznych w piecach cementowych, Wyd. Politechnika Lubelska, 1997.

35. Materiały Szkoły Gospodarki Odpadami, Rytro 2000 i 2001.

36. Materiały VIII Międzyn. Konferencji "Popioły z energetyki", Wyd. Biuro Informacji Gospodarczej, Międzyzdroje 2001.

37. Business and climate change. Case studies in greenhouse gas reduction. A report of the World Business Council for Suistainable Development and the International Chamber of Commerce, Kyoto 1997.

38. Business and biodiversity. A guide for the private sector, Wyd. World Business Council for Sustainable Development and the World Conservation Union, 1997.

39. Możliwość zmniejszenia emisji metanu z wysypisk na drodze jego biochemicznego utleniania w rekultywacyjnym nadkładzie glebowym - badania modelowe, Małgorzata Pawłowska, Politechnika Lubelska 1999.

40. Główne problemy monitoringu w Polsce. Stan przygotowań, zagadnienia organizacyjne i wykonawcze, Zeszyty naukowe PAN, vol. 20, Politechnika Lubelska 1997.

41. Zrównoważony rozwój w polityce i badaniach naukowych, Zeszyty Naukowe PAN, vol. 29, Politechnika Lubelska 2001.

42. Polichlorowane dibenzo(p)dioksyny i dibenzofurany - właściwości i oddziaływanie na środowisko, Marzenna R. Dudzińska, Zdzisław Kozak, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 6, Lublin 2001.

43. Inżynieria Środowiska - stan obecny i perspektywy rozwoju, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 10, Lublin 2002.

44. Chemia i inżynieria ekologiczna, Uniwersytet Opolski, tom 5-nr 10-1998, tom 7-nr 12-2000.

45. Materiały XLVII Konferencji Naukowej "Problemy naukowo-badawcze budownictwa", Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN-Komitet Nauki PZITB, tom 1, Krynica 2001.

46. Materiały Konferencji "Materiały budowlane - nowe kierunki w chemii i technologii", WIMiC-AGH Kraków 1999.

47. Materiały XVI Konferencji NT "Beton i półfabrykacja", Jadwisin 98, tom 2.

48. Proceedings of Workshop on Co-incineration, Belgirate-Włochy 1997.

49. Materiały konferencyjne "Problemy terenów zanieczyszczonych w Europie Środkowej i Wschodniej", Wyd. specjalne, RACE, Katowice 1998.

50. Materiały Międzyn. Konferencji NT "Spalanie paliw alternatywnych w energetyce i przemyśle cementowym", Opole 2003.