Polecamy

INFORMATOR CEMENTOWY - Co warto wiedzieć zanim kupisz cement

Informator zawiera kilka rozdziałów:
1. Właściwości cementu
2. Cementy powszechnego użytku
3. Właściwości specjalne cementu
4. Przykłady oznaczeń cementu
5. Oznakowanie cementu w świetle wymagań prawnych
6. Stacje przesypowe i mieszalnie
7. Przykład prawidłowego oznakowania

Spis treści:

1. INFORMATOR CEMENTOWY - Co warto wiedzieć zanim kupisz cement