Polecamy

III Seminarium - Znaczenie przemysłu cementowego w procesie utylizacji odpadów palnych

Miejsce: Kamień Śląski
Data: 1997-04-24


Generalne podejście do problemu wykorzystania paliw wtórnych w Szwajcarii i Unii Europejskiej; praktyczne przykłady wykorzystania paliw wtórnych
inż. Horst Xeller, Heidelberger Zement Group

Prawno-organizacyjne aspekty utylizacji odpadów w cementowniach
dr inż. Tadeusz Ścibor - Politechnika Lubelska

Spalanie odpadów zintegrowane z jednoczesnym procesem wypału klinkieru cementowego
prof. dr hab. inż. Zdzisław Kozak,
prof. dr hab. inż. Lucjan Pawłowski - Politechnika Lubelska,
mgr inż. Edward Fuszara - Cementownia Rejowiec,
dr hab. inż. Stanisław Peukert,
Edmund Nowak - Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych

Sposoby wprowadzania odpadów do pieca cementowego wg rozwiązań PBZ 20-04
prof. dr hab. inż. Zdzisław Kozak,
prof. dr hab. inż. Lucjan Pawłowski - Politechnika Lubelska
mgr inż. Edward Fuszara - Cementownia Rejowiec
dr hab. inż. Stanisław Peukert,
mgr inż. Edmund Nowak - IMMB Kraków

Ocena wpływu utylizacji odpadów na środowisko na przykładzie cementowni "Rejowiec"
dr inż. Ryszard Gierżatowicz - Politechnika Lubelska

Ocena wpływu utylizacji odpadów pogalwanicznych na jakość klinkieru i cementu na przykładzie cementowni "Rejowiec"
dr inż. A. Garbacik,
dr inż. J. Szczerba,
mgr inż. S. Chłądzyński - IMMB Kraków

Aktualny stan wykorzystania odpadów palnych w przemyśle cementowym
doc. A. Rybarczyk - IMMB Opole

Informacja o aktualnym stanie w zakresie ustawodawstwa dotyczącego zagospodarowania odpadów
dr inż. W. Jaworski - dyr. Dept. Ochr. Powietrza i Pow. Ziemi MOŚZNiL

Wymagania w zakresie ochrony środowiska, jakie spełnić musi cementownia spalająca paliwa wtórne
mgr inż. A.Kowalska - wicedyr. Zespołu Kontroli Państw. Inspekcji Ochr. Środ.

Doświadczenie ze współpracy cementowni "Rejowiec" z Samorządami
mgr inż.E.Fuszara - Cementownia "Rejowiec"