Polecamy

Wydawnictwa

 • Cementy wieloskładnikowe w budownictwie

  0 | Sławomir Chłądzyński
  Wraz z rozwojem technologii produkcji cementu i betonu cementy wieloskładnikowe z dodatkami mineralnymi są coraz powszechniej stosowane w budownictwie. Skala ich zastosowania obejmuje również nowe generacje betonów samozagęszczalnych SCC i wysokowartościowych BWW.
  więcej »
 • CEMENTY POWSZECHNEGO UŻYTKU I SPECJALNE

  0 | Stanisław Peukert
  Książka przeznaczona jest dla specjalistów trudniących się produkcją i zastosowaniem cementu. Przedstawiono w niej podstawy chemii cementu, w tym reakcje chemiczne zachodzące podczas procesu hydratacji oraz mechanizm twardnienia cementu w warunkach neutralnych a także w podwyższonych temperaturach.
  więcej »
 • NAKŁAD WYCZERPANY

  NAWIERZCHNIE DROGOWE Z BETONU CEMENTOWEGO (NAKŁAD WYCZERPANY)

  2004 | Antoni Szydło
  Książka jest monografią ukierunkowaną na drogowe nawierzchnie z betonu cementowego, w której przedstawiono teorię, wymiarowanie oraz ich realizację. NAKŁAD WYCZERPANY
  więcej »
 • NAKŁAD WYCZERPANY

  PYŁ KRZEMIONKOWY – właściwości i zastosowanie w betonie (NAKŁAD WYCZERPANY)

  0 | Wiesława Nocuń-Wczelik
  Książka przedstawia podstawy fizykochemiczne oddziaływania pyłu krzemionkowego / nanokrzemionki w procesie wiązania/twardnienia cementu, jak również wpływ drobno zdyspergowanych materiałów krzemionkowych na kształtowanie właściwości betonu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących trwałości.
  więcej »
 • NAKŁAD WYCZERPANY

  EUROKOD 2 Podręczny skrót dla projektantów konstrukcji żelbetowych (NAKŁAD WYCZERPANY)

  0 | Andrzej Ajdukiewicz
  Obszerne normy projektowania ustanowione na podstawie bezpośrednich tłumaczeń Eurokodów obejmują olbrzymi materiał, który w codziennej praktyce projektowej jest wykorzystywany w znikomej części. Dotyczy to także Eurokodu 2, w którym obok części wykorzystywanych powszechnie przez projektantów konstrukcji żelbetowych, zamieszczono reguły i zalecenia, z których projektanci korzystają bardzo rzadko.
  więcej »
 • NAKŁAD WYCZERPANY

  DOMIESZKI DO ZAPRAW I BETONÓW (NAKŁAD WYCZERPANY)

  0 | Paweł Łukowski
  Książka pomaga prawidłowo dobierać i stosować domieszki do zapraw i betonów, i w ten sposób uzyskiwać pożądane właściwości mieszanki betonowej oraz stwardniałego betonu. Tłumacząc mechanizmy działania domieszek przedstawia możliwości, ale i ograniczenia związane z ich wykorzystywaniem.
  więcej »
 • NAKŁAD WYCZERPANY

  BETON WEDŁUG NORMY PN-EN 206-1 - komentarz (NAKŁAD WYCZERPANY)

  0 | praca zbiorowa pod kierunkiem prof. Lecha Czarneckiego
  Książka "Beton według normy PN-EN 206-1 - komentarz" jest obszernym dziełem przygotowanym przez zespół wybitnych specjalistów, pod kierunkiem prof. Lecha Czarneckiego. Układ i zawartość merytoryczna książki jest tak dobrana, że wprowadza Czytelnika stopniowo w coraz to bardziej szczegółowe zagadnienia technologii betonu.
  więcej »
 • NAKŁAD WYCZERPANY

  WŁAŚCIWOŚCI BETONU (NAKŁAD WYCZERPANY)

  0 | A.M. Neville
  Jest to tłumaczenie ostatniej i zarazem najnowszej (już czwartej) edycji "Properties od Cencrete". Jej autor jest wybitnym specjalistą i autorytetem światowym w dziedzinie technologii betonu.
  więcej »
 • NAKŁAD WYCZERPANY

  BETONOWE KONSTRUKCJE MASYWNE (NAKŁAD WYCZERPANY)

  0 | Włodzimierz Kiernożycki
  Książka przeznaczona jest dla inwestorów, projektantów, wykonawców, studentów i naukowców zajmujących się w swojej pracy konstrukcjami z betonu.
  więcej »
 • NAKŁAD WYCZERPANY

  KONSTRUKCJE Z BETONU SPRĘŻONEGO (NAKŁAD WYCZERPANY)

  0 | Andrzej Ajdukiewicz, Jakub Mames
  Książka została przygotowana przede wszystkim z myślą o projektantach konstrukcji budowlanych, mających doświadczenie w projektowaniu konstrukcji żelbetowych, według aktualnych przepisów normowych. Treść nawiązuje do podręcznika akademickiego "Betonowe konstrukcje sprężone", wydanego w roku 2001 w Wydawnictwie Politechniki Śląskiej, którego nakład rozszedł się w krótkim czasie.
  więcej »
 • NAKŁAD WYCZERPANY

  CEMENTOWNIA MAŁOGOSZCZ 1974 - 2004 - 30 lat minęło ... (NAKŁAD WYCZERPANY)

  0 | Wiesława Nocuń-Wczelik
  Książka Pył krzemionkowy – właściwości i zastosowanie w betonie przedstawia podstawy fizykochemiczne oddziaływania pyłu krzemionkowego/nanokrzemionki w procesie wiązania/twardnienia cementu, jak również wpływ drobno zdyspergowanych materiałów krzemionkowych na kształtowanie właściwości betonu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących trwałości.
  więcej »