Polecamy

2010 - INFORMATOR SPC - ver. PL & UK

Spis treści:
1. List Przewodniczącego Stowarzyszenia / Message from the President

2. Parę słów z historii Stowarzyszenia / Few words about the history

3. Przemysł Cementowy – charakterystyka i wpływ na środowisko / The Cement Industry – Characteristics and Environmental Impact

4. Beton – zrównoważony materiał w budownictwie / Concrete – a sustainable material in construction

5. Dane statystyczne / Statistical data