Polecamy

2009 - INFORMATOR SPC - ver. PL & UK

1. List Przewodniczącego Stowarzyszenia / Message from the President

2. Program działań SPC na 2009 r. / 2009 action plan of the Polish Cement Association

3. Przemysł cementowy w roku 2008 / Cement Industry in 2008

4. Aktualności w przepisach prawnych UE w zakresie ochrony środowiska / Update on EU environmental regulations

5. Podsumowanie 2008 r. w budownictwie polskim i perspektywy rozwoju branży budowlanej na lata 2009-2010 / 2008 – Summary of the situation in the construction sector and development forecasts for the 2009-2010 period

6. Kampania Promocyjna Polski Cement / Polish Cement Promotion Campaign