Polecamy

2008 - INFORMATOR SPC - ver. PL & UK

Spis treści: 1. List Przewodniczącego Stowarzyszenia / Message from the President

2. Przemysł cementowy w roku 2007 / Cement Industry in 2007

3. Handel emisjami / Emissions trading

4. Aktualności w przepisach prawnych UE w zakresie ochrony środowiska / News of EU legal regulations on environmental protection

5. Perspektywy budownictwa / Perspectives of the construction industry

6. Kampania Promocyjna Polski Cement / Polish Cement Promotion Campaign