Polecamy

2007 - INFORMATOR SPC - ver. PL & UK

1. List Przewodniczącego Stowarzyszenia / Message from the President

2. Cele działalności Stowarzyszenia / The Objectives of the Association’s activity

3. Sto pięćdziesiąt lat cementu w Polsce / One Hundred and fifty years of cement in Poland

4. Przemysł cementowy w roku 2006 / Cement Industry in 2006

5. Najnowsze regulacje prawne / Environmental protection legislation

6. Lekarstwo na polskie drogi / The cure for Polish roads

7. Kampania Promocyjna Polski Cement / Polish Cement Promotion Campaign