Polecamy

2006 - INFORMATOR SPC - polska wersja

Spis treści: 1. List Przewodniczącego Stowarzyszenia

2. Stowarzyszenie - działalność i wydarzenia

3. Przemysł cementowy w Polsce

4. Jakość cementu – świadomość stosowania sprawdzonych materiałów budowlanych

5. System Handlu Emisjami – udział przemysłu cementowego

6. Gospodarka odpadami

7. Zmiany w legislacji europejskiej w zakresie ochrony środowiska

8. Nowoczesne metody odpylania spalin z przemysłu cementowego

9. Kampania promocyjna Polski Cement