Polecamy

2005 - INFORMATOR SPCiW - polska wersja

Spis treści: 1. List Przewodniczącego Stowarzyszenia

2. Działalność Stowarzyszenia

3. Przemysł cementowy w Polsce

4. Oznakowanie cementu w świetle wymagań prawnych

5. Przemysł cementowy w Europe i na świecie

6. Pozwolenia zintegrowane

7. System Handlu Emisjami w okresie post-Kioto

8. Współspalanie odpadów w przemyśle cementowym

9. REACH

10. Promocja