Polecamy

Wyniki przemysłu cementowego 2005

W roku 2005 zużycie cementu w kraju wyniosło 12 1600 tys. ton i było wyższe o 5,9% w stosunku do roku 2004. Wzrost zużycia cementu odnotowano po raz drugi po okresie spadku w latach 2000 - 2003, w których zużycie cementu w kraju systematycznie malało.

2004

2005

%

Produkcja klinkieru

9355

9417

100,7

Produkcja cementu

11413

12260

107,5

Sprzedaż cementu w kraju

11062

11853

107,2

Zużycie cementu w kraju

11479

12160*

105,9

Eksport cementu

362

488

135

dane w tys. ton. *szacunek


Przemysł cementowy sprzedał w 2005r na rynku krajowym 11 852,9 tys. ton cementu, to jest 7,2% więcej niż w roku 2004. Porównanie zużycia krajowego ze sprzedażą przemysłu wskazuje, że na rynku krajowym około 300 tys.ton sprzedawanego cementu pochodzi z importu. Jest to poważna konkurencja dla producentów cementu w kraju. Dodać należy, że do opłacalności importu, szczególnie w ostatnim roku, w dużej mierze przyczynia się nadal utrzymujący się silny kurs złotówki w stosunku do innych walut. Pomimo tego branża w minionym roku wyeksportowała 487,6 tys. ton cementu czyli o około 34% więcej niż w roku 2004.

Poniżej zamieszczamy miesięczną statystykę dot cementu w Polsce za rok 2005

W poniższych plikachznajdują się miesięczne zestawienia wyników przemysłu cementowego w Polsce, opracowane przez Kancelarię Prawa Przemysłowego „Optimas”, na zlecenie Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Rok 2005

STYCZEŃ SPC-STYCZEŃ-2005-BIULETYN
LUTY SPC-LUTY-2005-BIULETYN
MARZEC SPC-MARZEC-2005-BIULETYN
KWIECIEŃ SPC-KWIECIEŃ-2005-BIULETYN
MAJ SPC-MAJ-2005-BIULETYN
CZERWIEC SPC-CZERWIEC-2005-BIULETYN
LIPIEC SPC-LIPIEC-2005-BIULETYN
SIERPIEŃ SPC-SIERPIEŃ-2005-BIULETYN
WRZESIEŃ SPC-WRZESIEŃ-2005-BIULETYN
PAŹDZIERNIK SPC-PAŹDZIERNIK-2005-BIULETYN
LISTOPAD SPC-LISTOPAD-2005-BIULETYN
GRUDZIEŃ SPC-GRUDZIEŃ-2005-BIULETYN