Polecamy

Wyniki przemysłu cementowego 2004

W roku 2004 zużycie cementu w kraju wyniosło 11479,3 tys. ton i było wyższe o 2,6% w stosunku do roku 2003. Wzrost zużycia cementu odnotowano po raz pierwszy po okresie poprzednich trzech lat, w których zużycie cementu w kraju systematycznie malało.

2003

2004

%

Produkcja klinkieru

8519

9355

110

Produkcja cementu

11010

11413

103,7

Sprzedaż cementu w kraju

10570

11062

104,7

Zużycie cementu w kraju

11187

11479

102,6

Eksport cementu

276

362

130

dane w tys. ton. *szacunek

Przemysł cementowy sprzedał w 2004r na rynku krajowym 11061,7 tys. ton cementu, to jest 4,7% więcej niż w roku 2003. Porównanie zużycia krajowego ze sprzedażą przemysłu wskazuje, że na rynku krajowym około 480 tys.ton sprzedawanego cementu pochodzi z importu. Jest to poważna konkurencja dla producentów cementu w kraju. Dodać należy, że do opłacalności importu, szczególnie w ostatnim roku, w dużej mierze przyczynia się silny kurs złotówki w stosunku do innych walut. Pomimo tego branża w minionym roku wyeksportowała 361,6 tys. ton cementu czyli o około 30% więcej niż w roku 2003.