Polecamy

Wyniki przemysłu cementowego 2002

Sytuacja na krajowym rynku materiałów budowlanych w okresie ostatnich dwóch lat kształtowała się bardzo niekorzystnie dla przemysłu cementowego.
Po gwałtownym spadku zapotrzebowania na cement w roku 2001, kiedy jego sprzedaż zmniejszyła się o około 20%, w roku 2002 nadal utrzymywała się, chociaż już nie tak duża, spadkowa tendencja zapotrzebowania na ten produkt. Ocenia się, że w roku 2002 zużycie cementu w kraju zmniejszyło się o 1,5%. Trzykrotnie wzrósł jednak import cementu na nasz rynek. O ponad 40% zmniejszył się jednocześnie eksport cementu. W rezultacie sprzedaż cementu przez nasze zakłady zmalała ogółem o 7%, a na rynku krajowym o 4,5%.

2001

2002

%

Produkcja klinkieru

9321

8751

94

Produkcja cementu

12265

11345

93

Zużyciecementu w kraju

11551

11330

98

Eksport cementu

789

458

58

dane w tys. ton